Termékeink

VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI
SZOFTVERRENDSZER

 

TERMÉKISMERTETŐ

Általános jellemzők:

 

- Korszerű fejlesztőeszközzel készült (4. generációs programnyelv - Progress)

 

- Megbízható:tranzakció-kezelése áramkimaradás esetén is véd az adatbázis sérülése ellen

 

- Nemcsak Windows, de Novell, UNIX, VMS alatt; AS400-on is működik.

 

- Magas fokon integrált

 

- Paraméterezhető, ami egy jelentős rugalmasságot biztosít. A paraméterek egy részét az Adamant Kft. szervezői állítják be a rendszer installálásakor a Felhasználói igényeknek megfelelően. A paraméterek egy másik részével a Felhasználó gazdálkodhat.

 

- A rendszer paraméterezhető.A paraméter-beállításoknak köszönhetően a rendszer egyaránt alkalmas a kis cégek egyszerű és a nagy cégek összetett, sokrétű ügyviteli folyamatainak kezelésére. A nagy bizonylatforgalommal rendelkező cégek munkáját külön automatizmusokkal támogatja.

 

- Az általános ügyviteli szolgáltatások mellett Magyarországon egyedülálló módon, rendkívül sokoldalúan támogatja a külkereskedelmi tevékenységet is folytató vagy exportra termelő cégek munkáját.

 

- Széleskörű vezetői információkat szolgáltat a vállalati tevékenység elemzéséhez, a döntések előkészítéséhez.

 

- Biztosítja a cégen belül önelszámoló egységek nyilvántartását, a vállalati és önelszámoló egységenkénti árbevételi- és költségtervezést különféle, a Felhasználó által paraméterezhető kalkulációs egységekre (szerződések, munkaszámok, főbb termékcsoportok, stb.) és lehetővé teszi ezeknek a tényadatokkal való összehasonlítását. A "kalkulációs sémát" a Felhasználó állíthatja össze a saját igényeinek megfelelően. Tevékenységenként (termelés, kereskedelem), ügyletenként (belföldi, export, import), önelszámoló egységenként más és más kalkulációs sémák létezhetnek egy cégen belül.

 

- A számviteli modul installálása esetén a rendszer alkalmas teljeskörű költségnyilvántartásra (költséghely, költségviselő, költségnem), utókalkulációra,mérleg- és eredménykimutatásra magyarul és tetszőleges idegen nyelven.

 

- A pénzügyi modul alkalmas a Lejárt határidős tételek kimutatására. Cash-flow előrejelzést készít, amely nemcsak a számlákban szereplő határidőket veszi figyelembe, hanem a várható hiteltörlesztéseket, bérköltségeket, költségvetés felé történő várható fizetéseket illetve igény esetén a rendelések adatait is.

 

- A rendszer biztosítja, hogy adott információk csoportjához csak az arra jogosult személyek, szervezeti egységek férhessenek hozzá

 

- Nem egy külföldi rendszer magyarított változata, hanem egy a magyar jogszabályokat is figyelembe vevő (külföldi és magyar tapasztalatokra épülő) hazai fejlesztésű rendszer. Ennek köszönhetően biztosítja a Magyarországon használatos bizonylatok kitöltését (pl. Engedélyek, Vám okmányok, átutalási megbízások, Fizetési felszólító levelek, stb.); a költségeknek az európai gyakorlatnak megfelelő bontását; a Felhasználó esetleges egyedi igényeivel való gyors és rugalmas bővítés lehetőségét.

 

- Nem igényli az adatok rögzítőjétől hosszú kódszámok megjegyzését, hanem az esetek nagy részében felsorolt adatokból történő választást tesz lehetővé

 

- A rendszer paraméterezhető.A paraméter-beállításoknak köszönhetően a rendszer egyaránt alkalmas a kis cégek egyszerű és a nagy cégek összetett, sokrétű ügyviteli folyamatainak kezelésére. A nagy bizonylatforgalommal rendelkező cégek munkáját külön automatizmusokkal támogatja.

 

- A rendszer moduláris.

 
- A Megrendelő saját maga állíthatja össze az almodulokból a megrendelés során az igényeinek funkcionálisan leginkább megfelelő konfigurációt.
 
- Modulonként történhet a bevezetése a Megrendelő igényei szerinti ütemezésben
 

- Alkalmas más rendszerek moduljaival való kapcsolat (átadás, átvétel) biztosítására

 

- A rendszer árát a Megrendelőnél előforduló bizonylatok mennyisége, hardver összetevők valmint az ügyvitel bonyolultsága határozzák meg. (Ezt a rendszer "modularitás" és a "paraméterezhetőség" tulajdonságai teszik lehetővé).

 
- Az Adamant'92 Kft. szakemberei sok éves ügyviteli területen szerzett tapasztalattal rendelkeznek. Igény esetén a rendszer bevezetésével párhuzamosan szervezési támogatással állnak a Felhasználók rendelkezésére.

A RENDSZER FONTOSABB RÉSZEI:

TERVEZÉS (mint a CONTROLLING szerves része)

Költség-, bevétel és eredménytervezés, kalkulációk

 

Vállalati és önelszámoló egységenkénti, különféle kalkulációs egységekre (tetszőleges időszakra, termékcsoportra, szerződésre, projektre, stb.).

 

Lehetővé teszi a valamely költségtényezőben bekövetkezett változások vagy esetleg az előző időszak tényadatai hatásának a tervadatokon való átvezetését.

 
A tervek, kalkulációk paraméterezhető módon, többféle alternatíva szerint készíthetők. A programok rugalmassága biztosítja a különféle költségelszámolási rendszerek implementálhatóságát.

ÁRUFORGALOM (Belföldi, külföldi)

Szerződések, megrendelések (beszerzési és értékesítési)

  Külföldi és belföldi szerződések jellemzői:
 
- Paraméterezhető szerződésszám kialakítás lehetősége
 

- Export, import, reexport, bérmunka, stb; bizományosi és sajátjogú szerződések

 
- Kalkulált ügynöki jutalék, fuvar- és egyéb költségek
 

- A termék és szolgáltatás értékesítés mellett a szerződések egyéb, speciális jogcímű tételeinek nyilvántartása (pl. engedmények)

 
- Bonyolítási karton vezetése
 
- Üzletkötő, várható szállítási és egyéb költségek
 
- Szállítási ütemezések

Árjegyzék - devizás és Ft-os árjegyzékek lehetősége

Kiszállítások és a kapcsolódó bonyolítási tevékenységek

 
A beérkező megrendelésekben szereplő szállítási ütemezések alapján történik meg az adott határidőre esedékes kiszállítások összeállítása. Amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő mennyiség, a rendszer figyelmeztet. Az eredményes kiszállítást nyugtázza.
 

Biztosítja mind a belföldi mind a külkereskedelmi beszerzéshez/kiszállításhoz szükséges okmányok kiállítását, pl. Diszpozíciós levél, Szállítólevél, Pro forma számla, Csomagolási jegyzék, EUR1, Származási bizonyítvány, Vám okmányok.

Elkésziti az Intrastat jelentést.

 
Túrajárat kezelés

Export számlázás

 
- Egy számlához több számlaérték nyilvántartása (számlázott, tényleges)
 
- Szubvenció, ügynöki jutalék, kalkulált fuvar kezelése
 
- Tetszőleges (paraméterezhető) idegen nyelven történő számlák készítése
 
- Lekérdezések
 
- Integrált rendszer esetén aut. készlet fogyasztás; átadás pénzügynek, számvitelnek

Belföldi számlázás

 
Karbantartás: többszintű engedményrendszer, felárak, de és egyéb speciális jogcímű tételek kezelése, stb.
 
Automatikus stornírozás, Számlakönyv vezetés
 
Devizában kiállitott belföldi számlák lehetősége
 
Lekérdezések cikkenként, cikkcsoportonként, partnerenként
 
Integrált rendszer esetén automatikus készlet fogyasztás és feladás a pénzügyi ill. a számviteli modulok felé

Készletgazdálkodás, beszerzés- és termeléstervezés (Logisztika)

 
Az áruforgalmi és készlet modulok programjai támogatják a készletgazdálkodást és a termeléstervezést.
 

A készletgazdálkodáson belül biztosítja a rendszer az anyagszükséglet számítást (MRP) gyárankénti és cikkféleségenkénti bontásban. Paraméterezhető, hogy a szükséglet meghatározása a tervek ill. a konkrét rendelések figyelembe vételével történjen.

 

A rendszer az értékesítési terv vagy a beérkezett értékesítési megrendelések szállítási ütemterve alapján a kapcsolódó ún. 'darabjegyzék' segítségével meghatározza a beszerzési ill. a gyártási (termelési) igényt.

 

A beszerzési rendelések generálásakor a rendszer, ha a cikknek rögzített szállítója van, létrehozza a szükséges megrendelést, egyébként lehetővé teszi a szállító megadását. A rendszer adatokat tárol a cikk korábbi szállítóiről és lehetővé teszi a rendelés során a közülük való választást.

 

A fentiek szerint meghatározott termelési igény ugyanakkor a termeléstervezés fontos alkotóeleme. Erről a rendszer nem beszerzési, hanem ún. termelési rendelést generál, amely tartalmazza, hogy mely késztermékből mennyit és milyen határidőre kell előállítani.

Termeléstervezés és termelés tényadatainak nyilvántartása

 
A termeléstervezésnél a rendszer figyelembe veszi a rendelkezésre álló gépi és emberi erőforrásokat valamint a Logisztikai résznél már említett darabjegyzék (receptúra) adatait.
 
Nyilvántartja illetve elkészíti a termelés során használt fontosabb adatlapokat, pl. Munkalapok, Egyéni munkautalványok. A munkalapok adatai alapján a főbb kimutatásokat: összeállítja: MEO jelentések, Termelési gyűjtőlap, stb.

KÉSZLETNYILVÁNTARTÁS

 

A készlet modul alapvető funkciója a készletek raktrankénti nyilvántartása értékben és mennyiségben.

 

Az Adamant'92 rendszer a lehetővé teszi a készletek bevételezését és kiadását, naprakész információt nyújt az aktuálisan raktáron levő készletekről. Készletkartont vezet a múltbeli készletmozgásokról. Az áruforgalmi modulban vezetett rendelések segítségével információt ad a várható jövőbeli készletnövekedésről, felhasználásról, értékesítésről. A minimális, maximális készletek figyelésével gazdaságosabbá teszi a készletgazdálkodást.

 

Az Adamant'92 programrendszer támogatja az összes létező készletmozgást, pl. anyagkiadás gyártásra, árukiadás értékesítésre, raktárak közötti mozgások, konszignációs raktárakba történő be- ill. kitárolások, stb.

 

Alkalmas 999 raktár és raktáranként 9999 tárolóhely egyidejű kezelésére, saját és idegen helyen tárolt készletek, konszignációs raktárak nyilvántartására.

A leltár almodul leltárfelvételi ívet nyomtat, majd a leltározást követően kimutatja a nyilvántartásban levő és a raktárban fellelt készletek közötti különbséget.

 

A készletek nyilvántarthatók az Adamant'92-ben

 

Beszerzési áron (azon belül is akár egyedi értéken)

 

Elszámolóáron

 
Átlagáron,
 
FIFO, LIFO elven.
 

Lehetőség van egy adott cikk különböző gyártóktól származó gyártási tételeinek ill. a különböző szállítóktól származó készleteinek megkülönböztetésére.

 

Az anyagok, áruk bevételezése történhet a beszerzési szerződésre (megrendelésre) való hivatkozással, ami lehetővé teszi egy-egy beszerzési rendelés kiértékelését. Hasonlóan biztosított a munkaszámra való hivatkozás, amely viszont a termelési folyamatokkal való kapcsolatot biztosítja. Van mód az utólagos egységár módosító tételek, pl. szállítási ktg, import vám, stb. automatikus rögzítésére és az eredeti beszerzéshez való hozzárendelésére. Amennyiben megtörtént az értékesítés, a rendszer beszerzési áron történő készletnyilvántartás esetén az egységár változását az értékesítés oldalon is automatikusan keresztülvezeti.

 

Vonalkód kezelés

PÉNZÜGYI MODUL

 

A számviteli és a pénzügyi modulban is biztosított a többdimenziós, analitikus (kalkulációs) egységek szerinti nyilvántartás. A pénzügy főbb szolgáltatásai:

 

- Belföldi ügyletek pénzügyi bizonylatainak nyilvántartása

 
Kimenő, bejövő számlák, bank, pénztár, vegyes tételek
 
Számlaigazoltatás lehetősége
 
Áthárítandó költségszámlák alapján automatikus kimenő számlák generálásának lehetősége
  - ÁFA nyilvántartás, Negyedéves ÁFA összesítő
 

- Fizetési kezdeményezések:

  átutalások, átvezetési megbízások nyilvántartása, nyomtatása

- Késedelmi kamat nyilvántartás, kamatlevél nyomtatás

 

- Export, import ügyletek pénzügyi bizonylatainak nyilvántartása

  Ft mellett devizában is, Bankonkénti árfolyam lehetősége, Késleltetett ÁFA
 

- Bizományi ügyletekkel kapcsolatos pénzügyi nyilvántartások

 

- Devizaátértékelés

 

Rendezett tételek esetén és év végén a nyitott tételekre a jogszabályok szerint

 

- Számlarendezés

  Leíró-tételek képzése pl.fillérdifferenciák esetére
 
- Szubvenció nyilvántartás, -igénylés (alap- és többlet, %-ban, mennyiség után, USD után)
 

- Fuvarnyilvántartás (devizafuvar, belföldi fuvar)

  Kalk. és tényfuvar differencia elszámolása
 
- Nyitott, rendezett tételek, Lejárt határidős tételek
 
- Fizetési felszólítólevelek, Egyenlegközlők, Kompenzációs levelek
 
- Pénzügyi karton, kivonat
 
- Várható pénzforgalom kimutatása
 
- Deviza- és Ft-hitelek, Előlegek nyilvántartása
 

- Integrált rendszer esetén automatikus feladás a számviteli modul felé

 

A Pénzügyi modul kapcsán kiemelnénk a pénzügyi controlling részét képező ún. cash-flow előrejelzést végző 'Várható pénzforgalmi kimutatás' programot.

 

A várható pénzforgalmi kimutatás nemcsak a bejövő és kimenő számlák adatai alapján készül, hanem igény esetén tartalmazza a várható hitelvisszafizetéseket, az ÁFÁ-t és az egyéb adókat, a várható bér jellegű kifizetéseket. Van mód az áruforgalmi modul részét képező értékesítési és beszerzési szerződések adatainak figyelembe vételére is.

SZÁMVITELI MODUL

A számviteli modulban lehetőség van a külső és belső igények szerinti számlarend kialakítására. Többdimenziós nyilvántartások teszik lehetővé a controlling igényeknek való széleskörű megfelelést.

A számviteli modul főbb szolgáltatásai:

 

-Számviteli bizonylatok nyilvántartása

  (Ft mellett devizában ill. mennyiségben való nyilvántartás lehetősége)
  -Folyószámla és főkönyvi könyvelés
 

- Költségkimutatás

  A számviteli törvény szerinti költségnyilvántartások és -kimutatások lehetősége
 

- Tényadatok, utókalkulációk

 
Önelszámoló egységenként, cikkcsoportonként, munkaszámonként, projektenként, szerződésenként ill. szabadon választott egyéb kalkulációs egységenként
  - A terv- és tényadatok közvetlen összehasonlítása és az eltérések kimutatásának lehetősége
 

- Mérleg, eredménykimutatás

 

Magyarul és tetszőleges idegen nyelven, Paraméterezhetően (pl. havi mérlegek, önelszámoló egységek mérlegkimutatása, stb.)

  -Nyitott, rendezett tételek
  -Kartonok, kivonatok
 
-Különféle analitikus egységekre történő kimutatások (pl. témaszám, főbb árufajták, stb.)
  -Önelszámoló egységekre történő kimutatások

TÁRGYI ESZKÖZÖK MODUL

 

A gazdálkodó szervezet tulajdonában, kezelésében levő tárgyi eszközök bruttó, nettó értékét ill. értékcsökkenését tartja nyilván ez a modul.

 

Az értékcsökkenés elszámolása a Felhasználó által megadható. Lehet havi, negyedéves, féléves vagy éves elszámolású, a társasági adó szerinti és a gazdálkodó szervezet számviteli politikájában meghatározott mértékű is.

 

Az értékcsökkenést naponta számolja el, ezért a hóközi aktiválás sem jelent problémát.

 

Az értékcsökkenés elszámolása lehet:

 

- lineáris, progressziv, degressziv vagy teljesitményarányos

 

Számviteli ismereteket igényel, ugyanis azonnal kontirozza és könyveli is a tételeket.

 

A tárgyi eszköz modul főbb szolgáltatásai:

 

- A tárgyi eszközök alapbizonylatainak nyilvántartása

 

- Ráaktiválás lehetősége

 

- Maradványérték kezelése

 

- Költséghelyenkénti nyilvántartás lehetősége

 

- Önelszámoló egységenkénti és analitikus egyégenkénti nyilvántartások

 

- Tárgyi eszköz kartonok

  - 0-ra leírt tárgyi eszközök
 

- Kis értékű tárgyi eszközök

 

- Főkönyvi kivonat az 1-es számlaosztályra

 

- Év elején gépi nyitás lehetősége

Bér, munkaügy, TB

Elvégzi a havidíjas, óra- és teljesítménybéres dolgozók teljeskörű munkügyi nyilvántartását és bérszámfejtését. Tartalmazza az Szja előleg számításával kapcsolatos ismert algoritmusokat, lehetővé teszi a göngyölt adóelőleg számítását, elkészíti az év végi adóelszámolást.

KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK

Külsős és belsős kiküldöttek nyílvántartása

Vezeti a napidíjak utáni Szja, TB, stb. kötelezettségeket az aktuális jogszabályoknak megfelelően.

VEZETŐI INFORMÁCIÓK:

 

- Devizaárfolyamok alakulása

 

- Partnerek bizalmi adatainak nyilvántartása

 

- Tervezés és/vagy előkalkulációk adatainak lekérdezése

 

- Készletgazdálkodás és termeléstervezés adatainak lekérdezése

 

(Anyagszükséglet, MEO jelentések, Mozgások, Erőforrásfelhasználás, stb.)

 

- Szerződésekre, rendelésekre vonatkozó információk lekérdezése

 

(Értékesítési, beszerzési és termelési rendelések)

 

- Beszerzések és értékesítések (export és belföldi) analízise

  szervez. egységenként és az egész cégre;
  tetszőleges időszakra (heti, havi, negyedéves, éves);
  cikkenként, cikkcsoportonként, ügyletenként, vevőnként, szállítónként, relációnként
  mennyiségben, Ft-ban, devizában.
 

- Várható árbevétel, költség ill. eredményesség alakulása

 

szervez. egységenként és az egész cégre; tetszőleges időszakra;

 

cikkcsoportonként, ügyletenként, partnerenként, mennyiségben, Ft-ban, devizában.

 

- Egységnyi mennyiségre vonatkozó átlagár alakulása

  adott időszak, vevő, szállító, reláció, kereskedelmi osztály stb. vonatkozózásában a beszerzési vagy eladási árak kimutatása devizában és Ft-ban is.
 

- Utolsó értékesítési egységár, adott időszakon belül alkalmazott min./max. egységár

 

- Várható pénzforgalom kimutatása (cash-flow előrejelzés)

 

- Deviza és forint kintlevőségek, lejárt kintlevőségek

 

- Árbevételek és költségek alakulása paraméterezhető szempontok szerint

 

- Terv- és tényadatok összehasonlítása, eltérések kimutatása

Adamant termékismertető

TOVÁBBI RÉSZLETES INFORMÁCIÓK Az Adamant'92 Ügyvitelszervezési és Informatika Kft-től a (1)-222-0965 vagy a (1)-273-0010-as telefonon vagy a (1)-220-8927-es faxon kérhetők.

 

 
© 2011-2017 Adamant '92 Kft.